TIN NHANH COIVD-19: Hà Nội lập chốt liên ngành dài 50m soát giấy đi đường; 44.000 F0 ở TP.HCM điều trị tại nhà; F1 ở Thái Bình xét nghiệm 8 lần mới dương tính

Cập nhật về dịch Covid-19 chiều 17/8: Hà Nội lập chốt liên ngành dài 50m kiểm tra giấy đi đường; 44.000 F0 ở TP.HCM điều trị tại nhà; Ca F0 ở Thái Bình xét nghiệm lần thứ 8 mới dương tính; Thanh niên Bình Dương đốt xe khi bị kiểm tra Hà Nội lập chốt […]