Đình chỉ Chủ tịch phường ở Bình Dương để dân ‘vùng đỏ’ ra đường… đá cầu, ‘tám’ chuyện

Mặc dù được xác định là “vùng đỏ” với nhiều ca mắc nhưng lãnh đạo một phường ở Bình Dương vẫn để người dân thoải mái ra đường vui chơi, đá cầu,“tám” chuyện… Ngày 19/8, bà Huỳnh Thị Thanh Phương – bí thư Thành ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương – ký kết luận kỷ […]