Cuộc chiến ‘sinh tử’ của gần 600 sản phụ F0: Cứu cả hai hoặc mất cả hai

Không khí tại một bệnh viên có gần 600 sản phụ là F0 lúc nào cũng hối hả. Các y bác sĩ phải bước vào “cuộc chiến” thật sự để giành giật sự sống cho cả mẹ và bé. Một cơ thể – hai sinh mạng tại tòa nhà Cát Tường Tại khoa điều trị […]