100 ngày từ thiện của Quyền Linh: Ngủ trên xe, xin ở chùa không dám về nhà tiếp xúc vợ con

Trong hơn 3 tháng qua, Mc Quyền Linh đã có hình từ thiện thiết thực ở Sài Gòn, anh không ngại đi dép lê, ăn cơm hộp, lăn xả vào bốc vác gạo, tìm đến tận những con hẻm nhỏ để hỗ trợ người dân. Giản dị với bộ đồ cũ, chiếc áo mặc ngược […]