Choáng với nghĩa địa 400.000 ô tô hỏng sau lũ Trịnh Châu, xe ở đây, người ở đâu?

Hiệp hội thương mại địa phương ước tính hơn 400.000 ô tô bị thiệt hại trong lũ lụt Trung Quốc ở Trịnh Châu, Hà Nam hồi tháng 7. Nhiều người tự hỏi chủ nhân của những chiếc xe này ở đâu? Hàng trăm nghìn xe bị hỏng trong trận lụt tháng trước ở Trịnh Châu, […]

Nghĩa địa với hơn 230.000 ô tô hỏng sau lũ ở Trịnh Châu, xe ở đây, người ở đâu?

Hàng trăm nghìn xe bị hỏng trong trận lụt tháng trước ở Trịnh Châu, tình Hà Nam Trung Quốc và bị bỏ tại bãi đậu, như đài tưởng niệm vô hình sau thảm họa. Nhiều người tự hỏi chủ nhân của những chiếc xe này ở đâu? Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc giữa tháng trước […]