Không có giấy đi đường: Dân ‘khát’ nước, kho đại lý chất 4.500 bình vẫn không thể giao?

Hơn 10 ngày qua dân không mua được nước bình vì đại lý không có ‘giấy đi đường’ Nhiều đại lý bán lẻ nước uống đóng bình ở TP.HCM không được cấp giấy đi đường khiến 10 ngày qua dân không có nước tinh khiết, trong khi nước chất đầy kho đại lý, có nơi […]