99 nghệ sĩ nhận được trợ cấp 3,7 triệu đồng/người: Đúng và trúng chưa?

Dư luận xôn xao khi loạt nghệ sĩ khá giả như: Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thiện Tùng…. cùng các viên chức của 6 nhà hát ở Hà Nội đã nhận được gói hỗ trợ ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 367 triệu đồng. Sở Văn hóa – thể […]