CẬP NHẬT COVID-19: Gần 1 triệu lượt người ở TP. HCM ra đường mỗi ngày; Hải Dương phát hiện F0 sau 4 lần xét nghiệm

Tp.HCM: Các ca F0 đang tăng cao, gần 1 triệu lượt người ra đường mỗi ngày; Hải Dương phát hiện F0 sau 4 lần xét nghiệm; Cà Mau test nhanh trong 5 ngày; Tp. Vinh trưng dụng nhiều khách sạn, tối thiểu 2.500 giường trong khu cách ly. TP.HCM: Gần 1 triệu lượt người ra […]