Người dân Afghanistan tìm mọi cách đưa con mình rời khỏi đất nước

Cảnh tượng đau lòng diễn ra tại bức tường xung quanh sân bay Kabul – nơi hàng nghìn người Afghanistan đang cố gắng chạy trốn khỏi. Tờ New York Post ngày 19/8 vừa cho đăng tải một cảnh quay những bà mẹ Afghanistan đưa con qua hàng rào dây thép gai ở sân bay Kabul […]