May áo quần nhận diện cho công chức, nguồn lực ở đâu giờ này?

Trong Công văn số 2850 ban hành tối 23/8 của TP.HCM, đã nhắc lại việc lo trang bị và phân bố đồng phục nhận diện cho công chức trong những ngày tới. Câu hỏi được đặt ra là, nguồn lực và nhân lực ở đâu vào thời điểm này? Công chức nhà nước di chuyển […]