Bão số 4 bất ngờ đổi hướng ngược vào Trung Quốc, giật cấp 10 và đang mạnh lên

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão số 4, đổi hướng tiến vào Trung Quốc và không ảnh hướng đến đất liền Việt Nam. Theo trung tâm dự báo Thủy văn Quốc gia, ngày 4/8, áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, có […]