Ba cơn bão nhiệt đới xuất hiện cùng lúc trên Đại Tây Dương

Một hệ thống bão đang hình thành trên biển Caribbea, trong khi 2 hệ thống còn lại ở vùng biển mở của Đại Tây Dương. Ba hệ thống bão nhiệt này đang được các nhà dự báo thời tiết theo dõi. Tính đến 24/8, theo dự báo thời tiết của AccuWeather, có 3 hệ thống […]