Hàng trăm bệnh nhân ‘xóm chạy thận’ sống lay lắt, khó khăn đủ đường giữa thủ đô

Dịch Covid 19 bùng phát, những mảnh đời lay lắt sống trong “xóm chạy thận”, nhà không về được, tiền không có, xe buýt, xe ôm cũng chẳng có để vào viện chạy thận, thiếu thốn, khó khăn đủ đường. Lay lắt sống trong “xóm chạy thận” ngày đại dịch bùng phát Hơn 100 bệnh […]