Hai cha con vượt 1.000 cây số vào Sài Gòn: Ngày chở F0, đêm phát cơm từ thiện

Vừa hết thời gian cách ly sau chuyến tình nguyện ở Bắc Giang, chàng trai 9x nóng lòng muốn vào hỗ trợ TP.HCM chống dịch. Không yên tâm để con đi một mình, người cha cũng lên đường vào Nam với con. Hai cha con ban ngày chở F0 cấp cứu, ban đêm phát cơm […]