Chính quyền khóa trái gần 300 hộ dân để cách ly F2

Một biện pháp phòng dịch Covid-19 ở một xã của tỉnh Thanh Hóa khóa trái cổng nhà đối với các trường hợp F2. Ngành chức năng của xã Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đã cho khóa cổng 278 hộ dân có F2 để … cách ly, phòng ngừa dịch bệnh […]