Bão Lupit đổ bộ 2 lần vào Trung Quốc trong 1 ngày, sơ tán 33.000 dân

Bão Lupit đổ bộ lần thứ hai vào TP Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc vào chiều 5/8 với sức gió 65km/h, chỉ vài tiếng sau khi đổ bộ vào Tp. Sán Đầu của tỉnh Quảng Đông với sức gió hơn 80km/h. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cho biết, […]