Từ ngày 23/8, TP. HCM thực hiện ‘ai ở đâu yên đó’, phong tỏa nghiêm ngặt, quân đội sẽ lo lương thực cho người dân

TP HCM thực hiện ‘ai ở đâu yên đó’ 0h từ ngày 23/8. TP HCM thực hiện Chỉ thị 16 nghiêm ngặt hơn theo phương châm “mỗi xã phường là một pháo đài”; trong đó quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân. Từ 0h ngày 23/8, TP HCM tăng […]