Gần 70 người trong Viện tâm thần ở Đồng Nai dương tính chưa rõ nguồn lây

Đồng Nai vượt 18.000 ca F0, Qua test nhanh 99 bệnh nhân tại khoa nam 1, thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa, có 62 trường hợp dương tính. Ngày 23/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã ghi nhận 501 ca dương tính, nâng tổng số ca dương tính trên […]