Hơn 230 người ở Hà Nội ho, sốt đang chờ xét nghiệm; Chuẩn bị 8.000 giường điều trị F0 nặng

Chỉ trong một ngày 8/8, hơn 230 người ở Hà Nội khai báo ho, sốt, đang chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; Hà Nội đáp ứng phương án 8.000 giường điều trị F0 nặng. Sở Y tế Hà Nội sáng 9/8 cho biết, chỉ riêng ngày 8/8, có hơn 237 trường hợp tự khai báo […]